Týmto rozhodnutím manažment spoločnosti ETIS Slovakia, a.s. stanovuje Politiku kvality spoločnosti.
Zaväzuje sa dodržiavať systém manažérstva kvality a trvalým zlepšovaním zvyšovať jeho efektívnosť.
Cieľom je plniť požiadavky zákazníka a predpisy vyplývajúce z legislatívnych nariadení. Podporuje rozvoj aktivít smerujúcich k stálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných produktov a služieb zákazníkom.  

Politika kvality spoločnosti ETIS Slovakia, a.s.

1. Tvoríme etiketu úspešných firiem

2. ETIS Slovakia, a.s chce byť najrýchlejšie sa rozvíjajúcou spoločnosťou v odvetví výroby etikiet v regióne Strednej Európy. Svoje podnikanie zameriava na oblasti v okruhu cca 300 km od svojho sídla v Bratislave. Cieľovou skupinou sú predovšetkým úspešné a rešpektované spoločnosti, ktoré  k  svojmu rastu potrebujú dynamického a spoľahlivého partnera.

3. Na slovenskom, rakúskom, maďarskom a českom trhu sa presadzuje vysokou operatívnosťou a flexibilitou služieb pri dodržiavaní štandardnej a stabilnej kvality vyrábaných etikiet. Tento cieľ dosahuje efektívnym zvládnutím interných procesov a ich neustálym zlepšovaním.

4. Opiera sa pri tom o stabilizovaný, vysoko výkonný a produktívny tím svojich zamestnancov. Ich cielený rast a rozvoj zameraný na zvýšenie majstrovstva pri zvládnutí práce je hlavným garantom dlhodobej spokojnosti terajších aj budúcich zákazníkov.

5. Dodržiavaním noriem manažérstva kvality podľa ISO 9001:2009 garantuje obchodným partnerom kvalitu svojich produktov.

6. ETIS Slovakia, a.s.  sa snaží svojou podnikateľskou činnosťou o čo najnižší stupeň ohrozenia životného prostredia.

Certifikát ST EN ISO 9001:2009

Certifikát ST EN ISO 14001:2004