Používa sa predovšetkým v kombinácii s ostatnými tlačovými technológiami, vďaka tomu, že dokáže naniesť na ľubovoľný materiál hrubú vrstvu farby, čo umožňuje vytváranie špeciálnych efektov. Tlačová forma, môže byť v plochej aj v rotačnej verzii, v rotačnej je však násobne drahšia. Jej doménou je vinársky, liehovarnícky a kozmetický priemysel.