Ofset poskytuje pri výrobe etikiet najvyššie kvalitatívne možnosti a na moderných strojoch vybavených servosystémami s automatickou kontrolou sútlače umožňuje veľmi efektívnu výrobu etikiet, a to aj zložitých a náročných na presnosť sútlače a dodržanie farebnosti. Zachovaná zostala aj najväčšia výhoda ofsetu oproti konkurenčným technológiám - prechod do 0% a bežne sa používa raster 70 lpcm. Keďže za kvalitu sa platí, nevýhodou je vysoká obstarávacia cena a drahšia prevádzka takýchto strojov.