Táto technológia umožňuje tlač rastrových motívov vo vysokej kvalite, tvorí určitý kompromis medzi ofsetom a flexom, pričom využíva výhody obidvoch technológií – z ofsetu si vzala techniku prípravy a nanášania farby na tlačovú formu, z flexa zase jednoduchú prípravu a manipuláciu s tlačovou formou. V dnešnej dobe postupne stráca svoj podiel na trhu v prospech flexografickej tlače, najmä vďaka tomu, že kníhtlačové stroje sú zložitejšie a náročnejšie na údržbu.