Táto tlačová technológia zaznamenáva v súčasnej dobe najprudší rozvoj. Flexografické stroje sú konštrukčne jednoduché, spoľahlivé a ekonomické. Pri správnej údržbe rastrových valcov a dodržaní zásad správy farieb v procese prípravy tlačových foriem je táto technológia optimálna pre výrobu etikiet a obalov. Nové kvalitatívne možnosti ponúka aj technológia "HD flexo", ktorej výsledky sú porovnateľné s ofsetovou tlačou, bežne sa tlačí 1% bod a raster 60 lpcm, prípadne, na docielenie výraznejšieho efektu sa pri svetlých motívoch používa aj stochastický raster.