ETIS Slovakia, a.s. chce byť najrýchlejšie sa rozvíjajúcou spoločnosťou v odvetví výroby etikiet v regióne Strednej Európy. Svoje podnikanie zameriava na oblasti v okruhu cca 300 km od svojho sídla v Bratislave. Cieľovou skupinou sú predovšetkým úspešné a rešpektované firmy, ktoré k svojmu rastu potrebujú dynamického a spoľahlivého partnera.

Na slovenskom, rakúskom, maďarskom a českom trhu sa presadzuje vysokou operatívnosťou a flexibilitou služieb pri dodržaní štandardnej a stabilnej kvality vyrábaných etikiet. Tento cieľ dosahuje efektívnym zvládnutím interných procesov a ich neustálym zlepšovaním.

Opiera sa pri tom o stabilizovaný, vysoko výkonný a produktívny tím svojich zamestnancov. Ich cielený rast a rozvoj zameraný na zvýšenie majstrovstva pri zvládnutí práce je hlavným garantom dlhodobej spokojnosti terajších aj budúcich zákazníkov.