Spoločnosť ETIS vznikla v júli 1999 ako reakcia na požiadavky trhu po produktoch s vysokou kvalitou prevedenia a úrovňou servisu dodávateľa voči odberateľovi. Špecializuje sa na výrobu samolepiacich grafických etikiet vysokej kvality.

Prezentačné video

1999 vznik spoločnosti ETIS s.r.o., začiatok výroby
2000 etablovanie sa na slovenskom trhu, vstup na rakúsky trh
2001  rozšírenie výrobných kapacít - nákup ďalšieho tlačiarenského stroja
2002  transformácia firmy na akciovú spoločnosť ETIS Slovakia, a.s.
2003 investícia do strojového vybavenia - nákup ďalšieho inšpekčno-prevíjacieho stroja
2004 vstup na maďarský trh
2005 ďalšie investície do výrobných technológií, nákup dvoch tlačiarenských strojov
2006 vstup na český trh
2007 spustenie nového informačného systému
2008 začiatok výstavby vlastných administratívno-výrobných priestorov
2009 kolaudácia vlastných administratívno-výrobných priestorov
2010 inovácia vybavenia grafického oddelenia a rozšírenie výrobných kapacít – nákup nového tlačiarenského stroja ofset
2011 rozšírenie strojového vybavenia – nákup vysekávacieho-prevíjacieho stroja FLEXOR C
2012 inovácia – nákup CTP zariadenia 
2013 rozšírenie strojového vybavenia – nákup inšpekčno-prevíjacieho stroja FLEXOR B
2014 inovácia výrobných technológií – nákup nového tlačiarenského stroja UV flexo
2015 optimalizácia výrobných procesov
2016 investícia do digitálnej technológie Xeikon CX3