Stanislav Polomský
vedúci obchodného oddelenia
e-mail: polomsky@etis.sk


 
           
Slovenská republika     Zahraničie     Obchodné asistentky  

Peter Zeman
key account manager
Slovensko
e-mail: zeman@etis.sk

 
 
Ľubomír Adamovič
key account manager
Rakúsko
e-mail: adamovic@etis.sk

 
 
Jana Šimuničová
Slovensko
e-mail: simunicova@etis.sk

Alica Hajasteková
obchodný zástupca
východné Slovensko
e-mail: hajastekova@etis.sk

 
 
Miroslav Pastucha
obchodný zástupca
Česko
e-mail: pastucha@etis.sk

 
 
Bernadeta Kozmérová
Slovensko, Maďarsko
e-mail: kozmerova@etis.sk

Zuzana Bónová
obchodný zástupca
západné Slovensko
e-mail: bonova@etis.sk

 
 
István Tárnok
obchodný zástupca
Maďarsko
e-mail: tarnok@etis.sk

 
 
Jana Bratová
Česko
e-mail: bratova@etis.sk
           
Mária Pistlová
Rakúsko
e-mail: pistlova@etis.sk